Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Abramów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Abramów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Abramów.

Mapa Geoportal Abramów
Mapa z granicą gminy Abramów

Dane urzędu

Urząd Gminy Abramówul. Szkolna 2Abramów, 21-143

Tel: 81 8525001

Fax: 81 8525016 wewn. 47

E-mail: gmina@abramow.pl

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Abramów: 0608022

Witryna: www.abramow.pl

Władze lokalne: Wójt Marek Kowalskigmina@abramow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Abramowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Abramów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Abramów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Abramowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Abramowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Abramowa

Gmina Abramów w liczbach

Powierzchnia gminy Abramów*

85 km2

1706 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Abramów*

4 029 mieszkańców

2103 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Abramów*

48 mieszkańców na km2

1608 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Abramów

Geoportal Abramów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Abramów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Abramów.

Dostęp do danych Geoportalu Abramów

Jak powstał Geoportal gminy Abramów?

Geoportal Abramów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Abramów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Abramów.

Geoportal Abramów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Abramów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Abramów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Abramów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Abramów?

Informacje na Geoportalu Abramów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Abramów?

Korzyści z Geoportalu Abramów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Abramów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Abramów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Abramów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Abramowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Abramowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Abramów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Abramów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Abramów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Abramowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Abramowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Abramów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Abramów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Abramowie.

  Geoportal gminy Abramów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Abramów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Abramowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Abramów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Abramowie.

  W Geoportalu Abramów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Abramów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Abramowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Abramów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Abramów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Abramów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Abramów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Abramów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Abramów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Abramów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Abramów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Abramowie. W Geoportalu gminy Abramów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Abramowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Abramów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Abramów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Abramów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Abramów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Abramów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Abramów.

 • Zabytki w gminie Abramów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Abramów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Abramów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Abramów.

 • Informacje o wyborach w gminie Abramów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Abramów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Abramów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Abramów dla mieszkańców

Geoportal Abramów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Abramów. Na mapie Abramowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Abramów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Abramów. Korzystając z map Geoportalu gminy Abramów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Abramów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Abramów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Abramów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu